Home > 資訊及教學 > 雜文 > 從演唱會巨型螢幕墮下事件中所學到的

從演唱會巨型螢幕墮下事件中所學到的

2022-12-27
37
 

從 Mirror 演唱會巨型電視螢光幕墮下傷人事件中所學到的東西

 • 不要站在高空吊物的下方。

  盡量避免停留在有高空墮物危險的地方 • 安全系數要高

  凡事不要「掹掹緊」,要留有「走棧位」,要留 Margin,要留 buffer。

  根據調查小組披露的調查進展:

  • 肇事鋼纜承受力量比一般少兩成

   懸掛屏幕的鋼絲為5毫米直徑

  • 鋼纜機關上的護繩器設計與一般有異,以至「壓傷」鋼纜

   鋼纜機關的護繩器每次在鋼纜經過時,都會磨損鋼纜,令鋼纜受力更大,本身狀態欠佳的鋼絲亦受更大傷害,加速鋼纜損壞程度。

  • 涉事LED屏幕的實際重量亦與申報有異,引致鋼纜出現金屬疲勞。

   申報的重量遠較真實的為細。  以下舉一個安全的例子:

  香港的升降機一定要安裝4條鋼纜,但其實這些鋼纜只要單獨一條就足以吊起整個升降機箱,但為了安全,要用4條䌫。除非全部 4 條纜同時斷掉,否則即使只淨下1條纜,升降機仍然不會墮下。

  就是因為因安全系數高,在印象中香港從未有升降機因斷纜而下墮的意外。

  但在演唱會的巨型電視只用2條纜來吊起,事故中有一條纜甩了,淨下的一條纜未能承重,結果斷纜,電視墮下,又不幸剛砸中 dancer。 • 做嘢唔好急,因為急就會出事

  急就會做少嘢、做漏嘢、做錯嘢。要預留充足的時間去做嘢。

  但係所謂「唔好急」,又唔係話做嘢「慢吞吞、靡靡摩摩」,一樣係要有效率,要快,只係唔好急。

  「唔好急,最緊要快。」這句話並不是廢話。

  要快得嚟,但唔好急。E-Mail:[email protected]

www.hkcards.com

2010 - 2023

Admin 管理 Google Bing